Informatie

Reglement voor het gebruik van de laptops en computers op school

Op de TSG maken leerlingen gebruik van laptops en computers die het bezit zijn van de school. Deze zijn alleen bedoeld voor onderwijskundig gebruik in overleg met de docent, dus niet voor bijvoorbeeld sociale media, illegale software, ongewenste programma’s of privégebruik. De TSG kan toezicht uitoefenen op het gebruik van deze laptops op school ter voorkoming van misbruik en fraude. 

Als voorbeelden van niet-onderwijskundig gebruik gelden bijv. Facebook, Instagram, WhatsApp, hackprogramma’s, spysoftware, games, ransomsoftware, virussen, en programma’s die daarmee vergelijkbaar of anderszins schadelijk zijn. 

Deze school is onderdeel van:
Openbaar Onderwijs Zwolle & Regio
Verder met leren

Realisatie: