Informatie

Werkweekregels

Reglement excursies en werkweken
1. Als leerlingen deelnemen aan een excursie, introductiedagen of werkweek georganiseerd door de TSG, gaan zij automatisch akkoord met de afgesproken regels en programma onderdelen.
2. Leeftijd (18 jaar) speelt geen rol in het nakomen van regels; leerlingen moeten ten alle tijden het gezag van personeel accepteren
3. Het in bezit hebben van wapens, drugs of andere verboden artikelen(vb vuurwerk) kan leiden tot het naar huis sturen van leerlingen. De kosten van de reis zijn de verantwoordelijkheid van de leerling en/of ouders.
4. Drankgebruik door leerlingen is verboden en kan leiden tot het naar huis sturen van de betreffende leerling. Drank meenemen op kamers kan eveneens tot het naar huis sturen van de leerling leiden.
5. Drank of andere verboden artikelen die in beslag genomen worden, gaan niet terug naar de leerling.
6. Leerlingen die zich niet aan de regels houden en/of zich misdragen kunnen door de leiding bestraft worden. Verdere disciplinaire maatregelen kunnen ook op school opgelegd worden.
7. Leerlingen zijn ook tijdens excursies en werkweken te allen tijd verantwoordelijk voor de door hen meegebrachte persoonlijke eigendommen. Dat geldt ook indien deze uit eigen beweging ter bewaring afgegeven zijn. De school kan daarom in geval van verlies, diefstal of schade van persoonlijke eigendommen derhalve niet aansprakelijk gesteld worden. Uiteraard bieden we wel zoveel mogelijk hulp bij aangifte of zoeken. Aanbevolen wordt waardevolle persoonlijke eigendommen thuis te laten.

Deze school is onderdeel van:
Openbaar Onderwijs Zwolle & Regio
Verder met leren

Realisatie: