Wat is het verschil tussen een openlesmiddag en een trajectmiddag?

Meestgestelde vragen

Hieronder de tien meestgestelde vragen

Heb jij een andere vraag of wil je een keer komen kijken?
Je bent van harte welkom!

Voor vragen over aanmelding kun je ook bellen met (038) 456 45 60 of via de mail: info@tsgzwolle.nl

Wat is het verschil tussen een openlesmiddag en een trajectmiddag?

Kom je als leerling niet met jouw groep 8 op bezoek bij Thorbecke? Dan is de openlesmiddag iets voor jou! Je volgt 2 vaklesjes van 30 min en een trajectlesje van 30 min en krijgt informatie over Thorbecke.

Bij een trajectmiddag ga je echt 2 uur lang met het door jou gekozen traject aan de slag en krijg je natuurlijk ook antwoord op al je vragen over dat traject.

Waarom heeft Thorbecke een tweejarige brugperiode?

Leerlingen in klas 1 en 2 zijn nog volop in ontwikkeling, in jaar 1 en 2 staan ontdekken, onderzoeken en ervaren dan ook centraal. Het is dan prettig voor de leerlingen om tijd en ruimte te krijgen om te ontdekken welk niveau het beste bij hen past. Samen zorgen we er dan voor dat leerlingen in klas 3 op het niveau zitten dat het best bij hem of haar past (3 mavo/ 3 havo/ 3 atheneum). Dit maakt de kans van slagen het grootst en zorgt voor meer plezier in en op school. Door het onderwijs op afstand in 2020 en 2021 is er wellicht ook sprake van leervertraging, een tweejarige brugperiode geeft kinderen de tijd om te ontdekken welk niveau het meest passend is. 

Voor wie zijn de trajecten?

Technasium
Technasium wordt aangeboden in de havo/atheneum- en atheneum-klassen. Het traject kan gevolgd worden t/m klas 5 havo of 6 atheneum. Het examenvak dat hierbij hoort, is Onderzoeken en Ontwerpen (O&O). 

Sport
Sport wordt op alle niveaus aangeboden. Het traject duurt twee jaar (mavo) of drie jaar (havo en atheneum). Na klas 2 of 3 kunnen de leerlingen van de mavo het examenvak LO-2 kiezen. Leerlingen van de havo kunnen het examenvak BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij) kiezen.

CreaThor Academy
CreaThor Academy wordt op alle niveaus aangeboden. Het traject duurt in de mavo t/m klas 2, in havo en atheneum t/m klas 3. De vakken culturele en kunstzinnige vorming (CKV) en/of tekenen zijn een mooi vervolg in de bovenbouw.

Techniek
Techniek wordt aangeboden in klas 1 en 2 mavo en in klas 1 en 2 mavo/havo. Het examenvak dat hier in 3 en 4 mavo op aansluit, is PIE (Produceren, Installeren en Energie). Dit is een goede voorbereiding op het mbo.

 

Wat zijn de extra kosten van de trajecten?

Hieronder staan de bedragen van de trajecten:

Technasium € 100,-

Sport (klas 1 + 2) € 100,-

CreaThor Academy € 100,-

Techniek € 100,-

Geen traject Geen extra bijdrage 

Hoe zit het met de instroom voor de brugklas?

Hieronder staat een overzicht van de instroom bij ons op school.

1m Dit is voor leerlingen met een mavo (gl/tl)-advies die gebaat zijn bij extra ondersteuning.

1mh Dit is voor leerlingen met een mavo (tl)- of een mavo/havo-advies. 

1ha Dit is voor leerlingen met een havo- of een havo/atheneum-advies.

1a Dit is voor leerlingen met een atheneum-advies.

Leerlingen met een basis- of kaderadvies kunnen worden geplaatst op onze locatie voor vmbo en praktijkonderwijs aan de Russenweg.

Hoe groot zijn de klassen op Thorbecke?

Het aantal leerlingen per klas is afhankelijk van het aantal aanmeldingen en trajectkeuzes. In klas 1 en 2 mavo wordt gestreefd naar rond de 20 leerlingen per klas. De overige klassen bestaan meestal uit 25 tot 32 leerlingen. 

Wat zijn de begin- en eindtijden op Thorbecke?

De lesdag begint om 08.30 uur en eindigt om 15.40 uur. Een les duurt 50 minuten. Afhankelijk van het rooster kan een leerling later beginnen of eerder vrij zijn. Lessen die uitvallen, kunnen vaak worden overgenomen door collega’s, waarmee de lesuitval tot een minimum beperkt wordt.

Hoe houd ik zicht op de ontwikkelingen van mijn kind?

Thorbecke houdt samen met u zicht op de ontwikkelingen van uw kind. We hechten veel waarde aan deze samenwerking. Leerlingen hebben een specifieke rol in het voorbereiden van gesprekken met de mentor en/of de vakdocent. Een aantal keer in het schooljaar is er gelegenheid tot het voeren van een gesprek met de mentor of met één of meer vakdocenten. Thorbecke ziet een goed contact met het thuisfront als een voorwaarde voor goed onderwijs. In klas 1 krijgen leerlingen een tussenrapport op papier, vanaf klas 2 niet meer. Cijfers zijn namelijk ook altijd online in te zien. U krijgt aan het begin van het schooljaar een wachtwoord thuisgestuurd waarmee u toegang krijgt tot een administratief systeem (Magister). De resultaten van uw zoon of dochter kunt u thuis bekijken, evenals absenties en dergelijke.

Komt mijn kind bij zijn of haar vriendjes in de klas?

Kinderen kunnen eventueel bij hun oude klasgenootjes in de klas komen. Ze moeten dan natuurlijk wel hetzelfde advies van de leerkracht in groep 8 hebben gehad en bij voorkeur hetzelfde traject hebben gekozen. Verzoeken hiertoe moeten in overleg met de leerkracht in groep 8 op het aanmeldingsformulier worden vermeld. Overigens is het zo dat de sociale structuur in brugklassen na 2 of 3 weken anders is dan hoe ze de eerste schooldag zijn begonnen. 

Wat is het verschil tussen gebouw A en gebouw B?

 Leerlingen in klas 1 en 2 hebben les in het B-gebouw. Leerlingen in klas 3 en hoger hebben hun vaste plek in het A-gebouw. In het B-gebouw hebben leerlingen een eigen aula, een eigen plein, multicourt en een eigen garderobe met kluisjes. Veel van de lessen worden in dit gebouw gegeven. Docenten, studieleiders, mentoren en conciërges die betrokken zijn bij onze 1e– en 2e-klassers, zijn in dit gebouw te vinden. Prettig; een eigen plek binnen de school! 

Deze school is onderdeel van:
Openbaar Onderwijs Zwolle & Regio
Verder met leren

Realisatie: