Ons onderwijs

Ons onderwijs

Dit is Thorbecke!

We willen onze leerlingen helpen uitgroeien tot zelfbewuste mensen, die goed voorbereid zijn op de toekomst en die oog hebben voor de ander. Daarom werken we aan een stevige basis van waaruit elke leerling vol vertrouwen de wereld in kan stappen.

Wij zijn Thorbecke. Samen investeren we in méér dan leren.

 

Onze missie

Thorbecke is een openbare scholengemeenschap voor mavo, havo en atheneum. Openbaar, want ons onderwijs is er voor iedereen. Alles wat we op onze school doen, draait om kwaliteit. Dat merken en voelen onze leerlingen dagelijks in de lessen, maar dat ervaren ze ook in de open sfeer. We zijn betrokken, geven ruimte aan talent en houden rekening met wat iemand wil en kan. Daarbij werken we graag gestructureerd, omdat duidelijkheid voor een prettige leeromgeving zorgt. Met deze elementen werken we samen aan die stevige basis waarmee elke leerling de wereld in kan stappen.

Lees ons schoolplan

Doodle

“Tijdens de eerste lockdown waren vele Zwolse scholen nog aan het zoeken naar een vorm voor hun onderwijs. Op Thorbecke hadden de leerlingen al online les, inclusief huiswerk. Dat typeert deze school: er wordt snel en goed gehandeld.”

Ouder uit de Ouderraad

Doodle

Schoolorganisatie

Elke klas heeft een mentor. Hij is het aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. Zij kunnen altijd bij hem terecht, via telefoon of e-mail. De mentor begeleidt zijn leerlingen op het gebied van plannen en organiseren van huiswerk en helpt hen bij de keuze voor een vervolgopleiding. De mentor houdt in de gaten hoe het met een leerling gaat. Daarnaast bestaat de organisatie van Thorbecke uit schoolleiding en studieleider.

Lees hier de namen

Kwaliteit

We zijn op de Thorbecke Scholengemeenschap volop bezig om de kwaliteit van ons onderwijs hoog te houden. We stellen hoge eisen aan onze leerlingen en aan onszelf. Thorbecke leidt daarnaast docenten op die nu nog studeren bijvoorbeeld op Windesheim. Dit draagt bij aan de kwaliteit en actualiteit van ons onderwijs. We volgen de opbrengsten per kwartiel; op leerling-, maar ook op leerjaar-, vak- en docentenniveau. Dat de TSG goed en gedegen onderwijs verzorgt, blijkt ook uit de cijfers. De inspectie onderzoekt vier onderwerpen: onderbouwrendement, onderbouwsnelheid, bovenbouwsucces en examencijfers. Op al deze onderdelen scoort Thorbecke boven de landelijk vastgestelde norm. We zijn ook trots dat we wederom tot een van de beste scholen in de regio horen.

Lees meer

Doorstromen

In klas 1 krijgen leerlingen vier keer per jaar een rapport. Hierop staan de cijfers uit de periodes en het voortschrijdend gemiddelde. Leerlingen uit de dakpanklassen mavo/havo en havo/atheneum krijgen cijfers voor beide niveaus. Zo is altijd inzichtelijk of bevordering naar beide afdelingen mogelijk is. De behaalde cijfers kunnen leerlingen en hun ouders op elk moment inzien in het leerlingvolgsysteem Magister. Na de brugklas krijgen de leerlingen geen rapport meer. Als alles goed verloopt, dan stromen leerlingen door naar hetzelfde niveau van het volgende leerjaar. Leerlingen die uitzonderlijk goed presteren, kunnen natuurlijk doorstromen naar een hoger niveau. De leerlingen op Thorbecke krijgen een kans.

Voortijdig schoolverlaters

Er zijn het laatste jaar geen voortijdige schoolverlaters die onze school verlaten zonder diploma. Door een nauwkeurige absentenadministratie signaleren we snel mogelijke voortijdige schoolverlaters. Daarnaast krijgen alle leerlingen in de bovenbouw loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Hierdoor zijn leerlingen op tijd bezig met hun leven na Thorbecke en helpen we ze om de opleiding te vinden waarvoor ze hun diploma willen halen. Dat voorkomt uitval en voortijdig schoolverlaten.

Gezonde keuze

Het aanbod in de kantine en automaten moet bij ons vooral gezondere keuzes bieden. Onze school is een omgeving waar gezond eten gemakkelijk moet zijn, omdat dit bijdraagt aan de ontwikkeling en leefstijl van de leerlingen. Gezond eten gaat over goed voor jezelf zorgen en daar dragen we als school graag aan bij.

Lees meer

Doodle

Begeleiding

Een leerling moet zich goed voelen op de Thorbecke Scholengemeenschap. Dan gaat het leren ook beter. Daar doen we alles aan. De mentor houdt dat in de gaten. Als het nodig is heeft hij contact met andere docenten en interne begeleiders.  Ook zijn er (preventieve) trainingen.

Lees meer

Doodle

Loopbaanbegeleiding / profielkeuze

In ons onderwijs draait het natuurlijk om de ontwikkeling van de leerling als persoon. Die stopt niet als je bij ons van school gaat. Daarom stimuleren we leerlingen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun ontwikkeling, zodat ze groeien in deze complexe wereld. Onze decanen helpen – naast de mentoren – de leerlingen hier ook bij door hen te begeleiden in hun loopbaan, bij de profielkeuze en bij de keuze voor een vervolgopleiding.

Lees meer

Doodle

Praat mee

Méér dan leren doen we samen met leerlingen, medewerkers, ouders en organisaties. We werken veel samen met ouders. We vragen de ouder- en de leerlingenraad regelmatig om mee te denken over nieuwe plannen en ideeën voor onze school of ons onderwijs. Daarnaast zijn er natuurlijk allerlei momenten waarop ouders in gesprek zijn met docenten en mentor. Hieronder een overzicht.

Lees meer

Doodle

Instroom

Kom jij in klas 3 of hoger op Thorbecke onderwijs volgen?
Klik dan op de knop hieronder voor alle informatie die je nodig hebt.

Meer informatie

Doodle

Huis- en gedragsregels en protocollen

Samen zijn we de school: We kiezen bewust voor weinig regels en vragen iedereen om zijn gezonde verstand te gebruiken. We hebben drie regels:

  • Wij helpen elkaar
  • Wij doen niets waar anderen last van hebben
  • Wij houden ons aan afspraken

Lees meer

Deze school is onderdeel van:
Openbaar Onderwijs Zwolle & Regio
Verder met leren

Realisatie: