Praat mee

Praat mee

Doodle

Praat mee

Méér dan leren doen we samen met leerlingen, medewerkers, ouders en organisaties. We werken veel samen met ouders. We vragen de ouder- en de leerlingenraad regelmatig om mee te denken over nieuwe plannen en ideeën voor onze school of ons onderwijs. Daarnaast zijn er natuurlijk allerlei momenten waarop ouders in gesprek zijn met docenten en mentor.

 

Hieronder een overzicht

Kennismakingsavond

Aan het begin van elk jaar maken ouders kennis met de mentor en krijgen ze informatie over het nieuwe leerjaar.

Ouderspreekavond

Ouders kunnen twee keer per jaar met vakdocenten over de resultaten van hun kind spreken.
We waarderen het als uw kind hierbij aanwezig is.

Mentorspreekavond

Ouders spreken meerdere keren per jaar met de mentor over de ontwikkeling en voortgang hun kind. Ook hier wordt de aanwezigheid van uw kind erg op prijs gesteld.

Ouderraad

Het officiële orgaan dat het contact tussen school en ouders stimuleert en ondersteunt.
De ouderraad organiseert elk jaar een algemene ouderavond voor alle ouders.
Contact met de ouderraad? Mail dan naar ouderraadmha-tsg@ooz.nl.

Medezeggenschapsraad

De MR adviseert de schoolleiding en in een aantal gevallen heeft ze instemmingsrecht.
De MR bestaat uit drie ouders, drie leerlingen en zes personeelsleden die voor drie jaar gekozen zijn.
De ouders worden gekozen op de algemene ouderavond.

Leerlingenraad

Leerlingen zetten zich in voor de belangen van leerlingen op school. Bijvoorbeeld als het gaat om de hoeveelheid toetsen en de invulling van de kantine. Daarover overleggen ze met docenten, studieleiders en de directeur. Zo hebben ze ervoor gezorgd dat beide aula’s een watertappunt hebben.

Deze school is onderdeel van:
Openbaar Onderwijs Zwolle & Regio
Verder met leren

Realisatie: