Schoolplan

Schoolplan

2019-2023

Ons schoolplan

In ons onderwijs draait het natuurlijk om de ontwikkeling van de leerling als persoon. Die ontwikkeling stopt niet als de leerling bij ons van school gaat. We willen immers dat onze leerlingen later een betekenisvolle plek in de maatschappij innemen. Daarom stimuleren we dat leerlingen zelf verantwoordelijkheid voor hun ontwikkeling nemen, zodat ze in staat zijn te blijven groeien in een complexe wereld.  

In ons Schoolplan Samen investeren in méér dan leren staat uitgelegd hoe we invulling geven aan meer dan leren. 

 

 

“Samen investeren in meer dan leren’ dat is de titel van ons schoolplan. Een titel die we in 2019 niet zomaar hebben gekozen. Het idee erachter is natuurlijk om te benadrukken dat er op school zo ontzettend veel geleerd wordt, op heel veel verschillende manieren. Zo wordt er kennis en kunde bijgebracht tijdens de verschillende lessen, zaken die er toe doen.”

Hiske Kromdijk, Schoolleider / directeur

Samen investeren in meer dan leren’, dat is de titel van ons schoolplan. Een titel die we in 2019 niet zomaar hebben gekozen. Het idee erachter is natuurlijk om te benadrukken dat er op school zo ontzettend veel geleerd wordt, op heel veel verschillende manieren. Zo wordt er kennis en kunde bijgebracht tijdens de verschillende lessen, zaken die er toe doen. Nodig om ook een diploma te halen.

Maar elke schooldag wordt er zoveel meer geleerd. Vaardigheden die niet zomaar zichtbaar zijn op een diploma, maar wel van onschatbare waarde. Denk bijvoorbeeld aan het hele socialisatieproces waarbij jongeren bewust én onbewust om leren gaan met andere normen en waarden. Hun eigen persoonsontwikkeling loopt uiteraard mee in dit proces. Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik? Het zelfbewustzijn, de identiteit, vormt zich enorm in de fase op de middelbare school.

Daarom is het ook zo ontzettend mooi om op een middelbare school te werken. Jongeren zijn volop in ontwikkeling en deze ontwikkeling willen wij op school dan ook graag stimuleren. Of het nu om cognitieve-, sociaal-emotionele- of talentontwikkeling gaat. Wij hebben ons werk goed gedaan als leerlingen zelfbewust een volgende stap kunnen zetten. Naast een diploma dus óók een rugzak vol met andere levenservaringen en ontwikkelde vaardigheden. Hier investeren we graag in gezamenlijkheid in!

Doodle

Onze uitgangspunten:

  • We willen eigenaarschap vergroten: we ondersteunen leerlingen die bewustwording bij zichzelf en betrokkenheid bij elkaar stap voor stap te vergroten.
  • We spelen in op verschillen: we geven ruimte om talenten te ontdekken en ontwikkelen. Hiermee vergroten we de motivatie van de leerlingen. Met als voordeel: gemotiveerde leerlingen gaan met plezier naar school, waardoor ze profiteren van de lessen én ze nemen eigenaarschap voor hun ontwikkeling.
  • We investeren samen: leerlingen, medewerkers, ouders en organisaties uit de omgeving: we onderhouden goed contact met de basisscholen, maar we bereiden leerlingen ook zorgvuldig voor op hun tijd na Thorbecke.
Doodle

Onze aanpak:

  • We leveren maatwerk
  • We gaan met elkaar in gesprek
  • We werken samen
  • We zorgen voor een inspirerende omgeving.

Meer weten over hoe we Onderwijs vormgeven (Teamplannen, Burgerschap, Onderwijstijd, Kwaliteitszorg, enz) onze Medewerkers (Werkinrichting, Professionalisering, Gesprekkencyclus) en de Governance.

Lees hier het Schoolplan

Deze school is onderdeel van:
Openbaar Onderwijs Zwolle & Regio
Verder met leren

Realisatie: