Informatie

Absentie

Wanneer uw kind bij ziekte of andere omstandigheden niet naar school kan komen, wilt u dan tussen 8.15 en 9.00 uur bellen naar de administratie van onze school? Het telefoonnummer is: 038 – 4564560. Deze kaart moet op de eerste dag dat uw kind weer naar school komt volledig ingevuld en ondertekend ingeleverd worden bij de studieleider of administratief medewerker. Wanneer afwezigheid van te voren bekend is, wilt u er dan voor zorgen dat deze kaart vóór de betreffende afwezigheid is ingeleverd.

Geoorloofde absenties
Wanneer uw kind ziek is, dan moet u dit op de eerste dag van ziekte voor 8.15 uur ’s ochtends melden. Dit kan door te bellen met school (tel. 038-4564560) of door uw zoon/dochter ziek te melden in de magister app.

 • Rijexamen scooter of auto
  Voor een rijexamen kan uw kind verlof krijgen. Dit verlof moet van tevoren worden aangevraagd bij de studieleider of de leerlingenadministratie. Uw kind dient een bewijs mee te nemen van het feit dat het examen gepland staat. Er wordt alleen verlof verleend voor het examen. Het komt voor dat leerlingen een hele dag rijles hebben, hetgeen wordt afgesloten met een examen. Voor deze lessen voorafgaand aan het examen wordt geen verlof verleend.
 • Theorie-examen scooter of auto
  Voor een theorie-examen kan uw kind verlof krijgen. Dit verlof moet van tevoren worden aangevraagd bij de studieleider of de leerlingenadministratie. Uw kind dient een bewijs mee te nemen van het feit dat het examen gepland staat. Er wordt alleen verlof verleend voor de tijd dat het examen afgenomen wordt. Voor theorielessen voorafgaand aan het examen wordt geen verlof verleend.

Geoorloofde absenties, maar liever niet onder schooltijd

 • Huisarts
 • Specialist
 • Orthodontist
 • Fysiotherapeut
 • Therapieën

Voor een bezoek aan de huisarts, specialist, orthodontist, de fysiotherapeut of andere therapeuten kan uw kind verlof krijgen. Wij verzoeken u echter om altijd de mogelijkheid te onderzoeken of de afspraak buiten de lestijden gepland kan worden. Behandelaars kiezen vaak standaard een tijd onder schooltijd, omdat het dan relatief rustig is. Soms is het echter mogelijk om in overleg met de behandelaar een moment buiten de lessen te zoeken. Het komt voor dat leerlingen juist expres een behandeling onder een bepaalde les plannen. Mocht het toch niet lukken om de afspraak buiten schooltijd te plannen, dan verzoeken we u om van tevoren een briefje in te leveren met de reden van de absentie.

Niet geoorloofd

 • Verslapen: wanneer uw kind zich verslaapt, dan geldt ook dat hij/zij de gemiste uren dubbel moet inhalen. Graag ontvangen wij van u een telefonisch bericht dat uw kind zich verslapen heeft. Achteraf levert uw kind een absentiebriefje in waarop vermeld staat welke uren hij/zij zich verslapen heeft.
 • Rijlessen: met enige regelmaat wordt er een absentiebriefje ingeleverd waarop een rijles als reden wordt aangegeven. Het is niet toegestaan om rijlessen onder schooltijd in te plannen. Het uur of de uren die vanwege een rijles worden gemist, zullen als spijbeluren worden geregistreerd. Uw kind moet deze gemiste uren dubbel inhalen.
 • Afspraken bij burgerzaken voor ophalen documenten: het komt voor dat er een absentiebriefje ingeleverd wordt waarop het ophalen van een rijbewijs of identiteitskaart als reden wordt aangegeven. Het is niet toegestaan om dit soort documenten onder schooltijd op te halen. De hierdoor gemiste uren worden als spijbeluren geregistreerd. Uw kind moet deze gemiste uren dubbel inhalen

Deze school is onderdeel van:
Openbaar Onderwijs Zwolle & Regio
Verder met leren

Realisatie: Buro Vloed