Informatie

Absentie

Wij werken op school met een systeem waarbij de afwezigheid van een leerling indien mogelijk vooraf via een absentiebriefje wordt verantwoord, tenzij het gaat om ziekte. De afgelopen jaren merken we dat de op de briefjes aangegeven redenen voor absentie zeer uiteenlopend en soms niet geldig zijn. Daarom willen wij in deze brief de regels rondom de absentie herhalen en aangeven hoe het is gesteld rondom de geldigheid van verschillende absenties.

Geoorloofde absenties

 • Ziekte
  Wanneer uw kind ziek is, dan moet u dit op de eerste dag van ziekte voor 8.15 uur ’s ochtends melden. Dit kan door te bellen met school 0384564560 of door uw zoon/dochter ziek te melden in de magister app.
  Na afloop van de ziekteperiode moet uw kind meteen bij terugkomst een absentiebriefje inleveren bij de administratie. Op dit briefje staat vermeld op welke dagen uw kind ziek was.
 • Rijexamen scooter of auto
  Voor een rijexamen kan uw kind verlof krijgen. Dit verlof moet van te voren worden aangevraagd bij de studieleider of de leerlingenadministratie. Uw kind dient een bewijs mee te nemen van het feit dat het examen gepland staat. Er wordt alleen verlof verleend voor het examen. Het komt voor dat leerlingen een hele dag rijles hebben, dat wordt afgesloten met een examen. Voor deze lessen vooraf wordt geen verlof verleend.
 • Theorie-examen scooter of auto
  Voor een theorie-examen kan uw kind verlof krijgen. Dit verlof moet van te voren worden aangevraagd bij de studieleider of de leerlingenadministratie. Uw kind dient een bewijs mee te nemen van het feit dat het examen gepland staat. Er wordt alleen verlof verleend voor de tijd dat het examen afgenomen wordt. Voor theorielessen vooraf wordt geen verlof verleend.

Geoorloofde absenties, maar liever niet onder schooltijd

 • Huisarts
 • Specialist
 • Orthodontist
 • Fysiotherapeut
 • Therapieën

Voor een bezoek aan de huisarts, specialist, orthodontist, de fysiotherapeut of andere therapeuten kan uw kind verlof krijgen. Wij verzoeken u echter om altijd de mogelijkheid te onderzoeken of de afspraak buiten de lestijden gepland kan worden. Behandelaars kiezen vaak standaard een tijd onder schooltijd, omdat het dan relatief rustig is. Soms is het echter mogelijk om in overleg met de behandelaar een moment buiten de lessen te zoeken. Het komt in de praktijk helaas voor dat leerlingen bewust een behandeling tijdens een bepaalde les plannen.
Mocht het toch niet lukken om de afspraak buiten schooltijd te plannen, dan verzoeken we u om van te voren een briefje in te leveren met de reden van de absentie.

Niet geoorloofd

 • Rijlessen
  Met enige regelmaat wordt er een absentiebriefje ingeleverd waarop een rijles als geldige reden wordt aangegeven. Het is niet toegestaan om rijlessen onder schooltijd in te plannen. Het uur of de uren die vanwege een rijles worden gemist, zullen als spijbeluren worden geregistreerd. Uw kind moet deze gemiste uren dubbel inhalen.
 • Verslapen
  Wanneer uw kind zich verslaapt dan geldt ook dat hij/zij de gemiste uren dubbel moet inhalen. Graag ontvangen wij van u een telefonisch bericht dat uw kind zich verslapen heeft. Achteraf levert uw kind een absentiebriefje in waarop vermeld staat welke uren hij/zij zich verslapen heeft.
 • Afspraken bij burgerzaken voor ophalen documenten
  Het komt voor dat er een absentiebriefje ingeleverd wordt waarop het ophalen van een rijbewijs of identiteitskaart als reden wordt aangegeven. Het is niet toegestaan om dit soort documenten onder schooltijd op te halen. De hierdoor gemiste uren worden als spijbeluren geregistreerd. Uw kind moet deze gemiste uren dubbel inhalen.

Buitengewoon verlof

Buitengewoon verlof moet altijd van te voren worden aangevraagd bij de studieleider. U kunt hiervoor gebruik maken van het formulier voor verlofaanvraag dat u op de website van school kunt vinden. In dit formulier treft u ook informatie omtrent wet- en regelgeving aangaande de leerplicht en de mogelijkheden binnen dat kader om verlof aan te vragen voor uw kind. Wanneer het verlof is goedgekeurd zal dit geregistreerd worden in Magister als geoorloofde afwezigheid.

 
Mocht u nog vragen hebben rondom verlof en/of verzuim dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Deze school is onderdeel van:
Openbaar Onderwijs Zwolle & Regio
Verder met leren

Realisatie: