Informatie

Schoolkosten

Rond de herfstvakantie worden de facturen voor huidig schooljaar verzonden. U ontvangt mail van WisCollect wanneer deze voor u klaar staan. In deze mail staat een link waarmee u kunt inloggen, alle facturen inzien en betalen. Enkele facturen worden later in het jaar verstuurd; dit heeft te maken met inschrijvingen voor activiteiten of reizen.
De ouder/verzorger die als eerste ouder/verzorger in Magister vermeldt staat, is tevens degene die de mail van WisCollect ontvangt. Wanneer u het mailadres wilt wijzigen dan kunt u deze zelf in Magister aanpassen. Mocht dat niet lukken dan kunt u een mail sturen naar info@tsgzwolle.nl (klik hier).

Ongewenst/spam

Helaas komt het nog wel eens voor dat mail die vanuit WisCollect wordt verzonden bij u in de map ‘ongewenst/spam’ terecht komt. Mocht de mail van WisCollect inderdaad bij u in de map ‘ongewenst/spam’ terecht komen, dan is er hieronder een handleiding te vinden die u kunt gebruiken om de mail volgende keer wel in uw “Postvak IN” te ontvangen.

WisCollect in Postvak IN

Het Thorbeckefonds

Alle bijdragen zijn daadwerkelijk vrijwillig. We sluiten geen leerlingen uit van verplichte of extra activiteiten binnen het curriculum, ook als de ouderbijdrage niet betaald is. Toch doen we een dringend beroep op alle ouders/verzorgers om de vrijwillige ouderbijdrage te voldoen. De schoolleiding heeft het recht om activiteiten waar (een groot deel van de) ouders niet voor betalen alsnog te schrappen.

Het is mogelijk om een gift te doen. Hiervoor is het Thorbeckefonds aangemaakt. De organisator van een excursie of een activiteit kan een beroep doen op de gelden in dit fonds. Indien u een gift wilt doen, dan kan dit door een bedrag in te vullen op de factuurregel “Thorbeckefonds”.

Ondersteuning nodig?

Voor ouders/verzorgers die de ouderbijdrage niet of niet in één keer kunnen voldoen maar wel willen betalen, kunnen we ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld door betaling in termijnen of door te verwijzen naar regelingen van de gemeente of andere instellingen. U kunt in dat geval contact opnemen met mevr. Nijholt (tel. 038 456 45 60) om dit te bespreken. Uiteraard gaan we discreet met uw vraag om.

Stuur een mail

Deze school is onderdeel van:
Openbaar Onderwijs Zwolle & Regio
Verder met leren

Realisatie: