Informatie

Protocol cameratoezicht

 In dit document wordt eerst weergegeven wat het OOZ-beleid is m.b.t. cameratoezicht op scholen. In het tweede deel staat het beleid op schoolniveau beschreven. 

Deze school is onderdeel van:
Openbaar Onderwijs Zwolle & Regio
Verder met leren

Realisatie: