Informatie

Revisieverzoek

Soms is de beslissing over de overgang reden tot discussie. Studieleider, mentor, docent, ouders of leerling kunnen een verzoek tot revisie indienen bij de directeur.

Hiervoor geldt de volgende procedure:
1. Het verzoek moet binnen 24 uur nadat de leerling bericht heeft ontvangen over de beslissing, worden ingediend bij de directeur. Dat kan via het e-mailadres e.mennenga@ooz.nl.
2. De directeur beslist na intern overleg of hij het verzoek behandelt in de revisievergadering. Daar moeten zwaarwegende redenen voor zijn, zoals nieuwe informatie die niet beschikbaar was in de overgangsvergadering of zaken die onvoldoende besproken zijn.
3. In de revisievergadering bespreken de betrokken docenten, studieleider en directeur de beslissing van de docentenvergadering.
4. De uitkomst van de revisievergadering is onherroepelijk.

Deze school is onderdeel van:
Openbaar Onderwijs Zwolle & Regio
Verder met leren

Realisatie: