Informatie

Toelating, schorsing en verwijdering

In dit document schetst Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ) de achtergronden en wettelijke kaders ten aanzien van het beleid rondom toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen en legt zij de procedure hieromtrent vast. Hiervoor is gebruik gemaakt van de informatie van VOS/ABB: brochure “Toelating en verwijdering, VO” en van de Vereniging Openbaar Onderwijs: brochure “de marges van een toelatingsbeleid in het openbaar onderwijs”.Dit document is opgenomen in de schoolplannen en zijn van kracht op het openbaar voortgezet onderwijs vallend onder Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ).

Deze school is onderdeel van:
Openbaar Onderwijs Zwolle & Regio
Verder met leren

Realisatie: