Informatie

Lessentabel

De tabel zoals we die opgesteld hebben, gaat uit van twee uitgangspunten. Allereerst is er de wet. De wet schrijft voor dat alle leerlingen per jaar 1040 (leerjaar 1 en 2) of 1000 (overige leerjaren, behalve de examenklassen) klokuren onderwijs moeten krijgen. Daarnaast is er het beleid van de school. Een van de uitgangspunten die de school in haar missie verwoord heeft, is dat de school de leerlingen keuzes wil laten maken. Dat vergroot de betrokkenheid van de leerling bij zijn eigen onderwijs en geeft de leerling ook een eigen verantwoordelijkheid. Beide uitgangspunten zijn terug te zien in de opbouw van de tabel.

Hoe is de tabel opgebouwd?

Alle leerlingen hebben een gelijk basisdeel. In dat basisdeel zijn alle vakken vertegenwoordigd. Dat zijn niet alleen de kennisvakken, maar ook de creatieve, de technische en de motorische. In de onderbouw wordt voor al deze vakken de basis gelegd. Daarbij ligt in de verdeling van de uren de nadruk op die vakken die in de bovenbouw een vervolg hebben. Daarnaast is er een keuzedeel. Dat bestaat zelf weer uit twee delen.

Deze school is onderdeel van:
Openbaar Onderwijs Zwolle & Regio
Verder met leren

Realisatie: