Informatie

Huis-, gedragsregels en protocollen

Samen zijn we de school: we kiezen bewust voor weinig regels en vragen iedereen om zijn gezonde verstand te gebruiken. We hebben drie regels:

  • Wij helpen elkaar
  • Wij doen niets waar anderen last van hebben
  • Wij houden ons aan afspraken

De school is niet anders dan de maatschappij waarin we leven waarin we elkaar niet bedreigen, discrimineren, pesten, aan andermans spullen zitten of geweld gebruiken. Maar elkaar respectvol behandelen en excuses aanbieden als we te ver zijn gegaan.

We houden ons aan een aantal vaste regels, opgesteld in onderstaande afspraken en protocollen.

Heeft u een klacht? Neem contact met ons op! Bedenk altijd met welke docent u wilt praten. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studieleider. Als de studieleider u niet kan helpen, kunt u de kwestie voorleggen aan de schoolleiding. Als laatste kunt u terecht bij de klachtencommissie van OOZ.

Schoolkostenoverzicht 23-24

Reglement voor het gebruik van de laptops en computers op school

Leerlingenstatuut

Schoolkosten

Collectieve verzekeringen

Werkweekregels

Toelating, schorsing en verwijdering

Sportregels m4, h5, a6

Procedure bij blessure

Revisieverzoek

Toetsreglement

Protocol cameratoezicht

Leerplicht

Handleiding Magister

MR-reglement

Gedragsregels

Deze school is onderdeel van:
Openbaar Onderwijs Zwolle & Regio
Verder met leren

Realisatie: